Search form

Génesis 24:46

46Pa tatsha ti nijuteshyi lhja lhôjque pa yit'eshyi: ‘Istaa ca ayô'ji, pa c'ayôjayansha'ne jayu shta nava aclôy camellos.’ Lha lhech nijuteshyi ca yinôôt, yijutshey shta nava yiclôy.