Search form

Génesis 24:54

54Ti yivaclhitesh lhechesh pa tsaccunch'e shi' papi tanaôycheelh pa lhech mônlhee ti tulh'in. C'oya ti nalhu ti nitshamch'e, pa yit'esh pa vatcavo:

—Asvashanelh ca japecley ja lhajpôyich ja yinvacle.