Search form

Génesis 25:32

32Lhechesh pa yit'esh pa Esaú:

—A'va, tsiclôn na yiyipcu pa nôque lhjunash, pa cha'lheesh jayu t'e pava yitsôt'ajesh pa c'utsa'jesh vataôs.