Search form

Génesis 26:20

20Taj ti vooy papi yie' pa Gerar papi vanujumatsenesh pava tashinshtas yishanelhsha'neen papi yiclôvalh pava lhclôy pa Isaac, lhayaash ti yit'esh ca nitsôt'ajesh pa yinôôt papi lhech. Lhe'naa pa Isaac ti yeyiyanesh pa lhech t'itsech “Vatshanjavat”, eem ti lhech yishan'e yit'sha.