Search form

Génesis 26:7

7vooy ti niy'ôsesh papi lhech'e lhpa lhch'acfa pa yit'esha ca lhch'injôa. Nijovaych'e ca niteetsha lhpa Rebeca ti lhch'acfa, lhayaash lhpa lhech uj ti lhasnôyche.*xu* Yaychavalhey lhavaatsha ca niclôn papi lhech yie' ca nitôlh'ejop lhpa lhech.