Search form

Génesis 27:22

22Pa Jacob tac'uya pa lhtata ca jaspa tapacunch'e. Lhechesh pa yit'esh pa Isaac:

—“Na t'ôjôj t'ônashjulh ja Jacob, vooy nava t'itjuy lhjunashjulh na Esaú.”