Search form

Génesis 28:12

12Lhech'e ti caaj pa lhtsamaat, ti yi'van pa vatvôôt tôlh'e cotsjaat pa yamey pa vôôs. Shi' papi lh'ángeles pa Dios ti vôlhch'e'in pa t'ecletch'esha'neen shta.*xd*