Search form

Génesis 29:21

21C'oya ti yôfisch'e pava napu'yama yincôpes pa Jacob yit'esha pa Labán:

—Anjut clap lha lhutsja ca yijayaeesh, lhayaash ti nôjeshch'e cava nalhus ti jetôn ca jaycum'apee.