Search form

Génesis 29:32

32Lhpa Lea yituma pa caaj pa lhaôs ti yit'esh: “Pa Lhcaanvacle tsivan ti jatacshin'in. Nôqueesh tsen jayu na yich'acfa”, pa lheyesh Rubên (nôque yich'e': A'va, caaj na yaôs).