Search form

Génesis 30:9

9C'oya ti yitô'ya lhpa Lea ti nit'ôyi'sheey ca nicaaj papi lhcles, pa t'acum'e lhpa lhcavoque Zilpa ti yijutem pa Jacob ca nôjqu'enelhch'een.