Search form

Génesis 31:37

37Apis ti lhascastas'in, taj ti, ¿apis ti lhavan pava acoqueclitôy tôlh'e' ja ajpôyich? ¡An'e t'ajuyish'e napi avelhavot shi' napi tsitsôt'ajesh, secl'esh ca niteetsha napi napu' ti yie' papi yijô'!