Search form

Génesis 31:54

54Lhechesh pa yisnatesh pa lhcufayjat pa Jacob yiey lhpa utiyuc. Pa tôney papi lhavelhavot ca natsaccunelh. Lhacôm'a ti tsaccunch'e, pa mônlhee lhpa utiyuc ti tulh'in.