Search form

Génesis 32:10

10niyajulhtajsham pa is shi' pa encheyash ti lhech lhfanishyish. Lhapesh ti jôqueypacham nôque tovôc Jordán, ve'lhayama ja yivcôjat ti jachaj'in. Pa vooy nôqueesh caajyam napi napu'jam napi yicavos shi' nava yiclôy.