Search form

Génesis 32:30

30Pa Jacob lhqueyesh pa lhech'e Peniel, lhayaash ti yit'esh: “Ja'van jô ja Dios yitacôclelhvatjulh, lhayaash ti jôjjeclay yanônlha.”