Search form

Génesis 32:7

7Ti yipe'ya côque, pa uj ti nijovay'in pa Jacob pa uj ti yaychavalh'in. Lhechesh pa yicatsônjat papi nivacle tanôôycheelh pa napu'jam shi' shta pava tashinshtas, pava vôcôc shi' pava camellos,