Search form

Génesis 34:24

24Lhacôm'a papi nivacle yiey pa yitsaat papi yitshaam ti c'afoquelhayesh, pa yueshch'e pa yit'esh pa Hamor shi' pa lhaôs Siquem, pa chiyiseejshamsha'ne.