Search form

Génesis 34:25

25Lhan'e pa Simeón shi' pa Levi, lhclesh pa Jacob, lhcheclavot shta lhpa Dina, yichey pa yitsaat ti pu'janach'e pava nalhus, ti jôjjeclay uj ti yiclôyit papi nivacle pava lhansejchevshay, yichaaj pava clesatas pa yiclônsha'ne lhacôm'a eem ti nincônt'as.