Search form

Génesis 38:21

21Pa lhechesh pa niy'ôseshch'e papi nivacle yiey pa lhech'e:

—¿Ta yie' lhja ôcjeclô chishayan'in yiey na Enaim, lhjan yie' lhavôôj na nôyish?

—Yiey nôque nive'lhaa papu ca chinshayan'in —yit'esh'in ti yicuulh ts'ivee.