Search form

Génesis 39:23

23Pa lhcaanvacleesh lhpa vatvanc'ocfajavte pa nisuyeeshi ca niclôvalh pavan yiclôvalhchiyinesh pa Josê, lhayaash pa Lhcaanvacle Dios ti mônlhajop pa lhech, pa yajatesh ti is pa lhanfanash.