Search form

Génesis 40:3

3Pa tayôjijanesh ti chinchajey pa lhajpôyich pa lhcaanvacle papi c'afoquelhay ti chiyôcfa' yiey lhpa vatvanc'ocfajavte. Yiey pan chiyan'e pa Josê ti chiyôcfa'.