Search form

Génesis 41:19

19Pa yiey t'ôyiish pav'elh napu'yama vôcôc niysisa pa yinucôs shta. ¡Nôv'e ca yi'van pava lhech lhjunash niysisa vôcôc yiey na Egipto!