Search form

Génesis 41:24

24Pava lhech lhay yic'utsjan tuj pav'elh napu'yama lhay isis. Côque janfactajem japi yitô'yish ti yivo'yesh'ôcji taj ti ampapu ca nitô'yish ca nanfacyam pa yich'e'.”