Search form

Génesis 41:54

54Pa tôlhesh'e pava napu'yama yincôpes ti ampa ca na'aan,*xx* pan t'ônashesh pa Josê. Caaj pa uj lhayipcu' lhacôm'a pav'elh yitsates, ve'lheey pa Egipto caaj'e pa vatôc.