Search form

Génesis 41:9

9Lhechesh pa yit'esha pa lhanvacleesh papi yiyôjayan'in pa lhcaanvacle:

—Nôqueesh yivoych'e na yicachi' ti jasnatesh ja niysa'.