Search form

Génesis 45:23

23Vooy pa lhtata yicheney pava napunôjesh cuvôyutas yinesh'apee pava yaash ti isis yie' pa Egipto. Vooy pav'elh napunôjesh cuvôyutas yinesh'apee pa trigo shi' pava yucuvec shi' pa lhôc pa nituj pa lhtata yiey pa nôyish.