Search form

Génesis 45:26

26C'oya ti chinfacleem pa Jacob ti jôjjeclay mônlha pa Josê, ti lhech lhavaatsha ti lhcaanvacleesh'e pa cotsjaat Egipto, nintô'yish pa ca nasnatesh shi' pa ca niteesh, yicacuqu'e pava chinfacleem.