Search form

Génesis 45:8

8Nôque lhjunash ti lhech pa Dios tsicheney nôque pa tanca alhecheelh. Lhavaatsha tsinvacleyan'e yiey ja lhajpôyich ja yinvacle faraón. Pa tsinvacleyanesh shta nan tuc'a'e na Egipto.