Search form

Génesis 5:22

22Pa Enoc yajatesh ti yivo'yeshch'e pava yen pa Dios. Ti nivat'aj pa lhaôs Metusalên, pa Enoc mônlha shta 300 pava lhnincôpes pa caaj pap'elh lhcles shi' papi ôcjeclôy;