Search form

Génesis 6:13

13pa yit'esha pa Noê: “Jaychavalhey ti jatif'e jayu lhacôm'a napi nivacle. Tôlh'ejop nava lhsasch'e yaash na lhav'ojiyash yiey na cotsjaat, pa lhech lhjunash ti jatifch'een jayu napi lhech shi' nan tuc'a'ey na cotsjaat.