Search form

Génesis 8:21

21C'oya ti yameychisham pa lhniish uj ti acôjqu'e, pa yit'esh pa Lhcaanvacle: “Tanca t'ôyi'sheey ca yipôfiyu yiey na cotsjaat pa ca nitôôlhtajeyjop pa nivacle, lhayaash ti tôlhesh'e ti nich'ayech pa nivacle ti tsi'sha pa niysa' yaychavalhey. Tanca jayu shta t'ôyisheey ca yiclônsha'ne nava yaquisetes, yiey nan jasnatesh nôqueesh.