Search form

Génesis 9:17

17Lhech anôque nôôclheesha na shtavatpeya'esh ti yivaatsha jasnatshem ti lhacôm'a'esh pa nivacle shi' pa yaquiset ti yiey na cotsjaat.” Nôque yit'eshem pa Dios pa Noê.