Search form

Levítico 10:15

15Pa lht'oycha t'ajuya ti chiycufa'yeshlhatam, vooy pa t'oot pa lhech vatcufayjat'esh ti chiytsôôtjateshi, pa achajelhey t'ajuyish pa Lhcaanvacle pa veeshelhjop ti chiytsôôtjatesh ti vatcufayjat'esh, pa u'ja pava lhôtjes ti chiycufa'yesh ti chinapjunsham. Navôque a'na yajatesh jayu ti t'ajuy'e shi' napi acles, jan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti tayôjijanesh.*xm*