Search form

Levítico 10:19

19Vooy pa Aarón pa yicuulh:

—A'va, apis nalhche napi lhech yiesh'e t'ajuyish pa Lhcaanvacle java vatcufayjatesjop pa sasch'e shi' java yilhônsham, vooy yivaatsha vaclanyam cavôque matas. Nan lhjunash ca tuj lhôn nôqueesh ja vatcufayjat'eshjop pa sasch'e, ¿pa nanshamtajeshyi t'e pa Lhcaanvacle?