Search form

Levítico 13:37

37Taj ti ca ninôôctaj pa lhacle ti lhetlha mônlhee, ti tôôlh pava lhayees yacutch'e, pa lhech lhacle vatsjanesh vooy pa lhech pa chiy'isiyan. Pa lhechesh pa vatcasinô pa nifaclem jayu papu lhech ti is pa lhjunash.