Search form

Levítico 14:3

3pa lhech chinchaajfach'ec'oya pa vat'ichavat pa chinclôvalhem. Vooy pa vatcasinô ca nivantaj pava yamqu'e ti lhashtôtajesh pan lhayashaesh ti vatsjanesh,