Search form

Levítico 14:31

31Pa ve'lha pava lhech ajôclôs t'ajuya jayu ti vatcufayjat'eshjop pa sasch'e vooy peelh pa chinlhônsham, nôquee pava vatcufayjat'esh pava chiycôvjiyan. Nôque lhjunasheesh pa vatcasinô pa natcumeemjulh na Lhcaanvacle ti chiyvômjatemch'e pan chiy'isinat.”