Search form

Levítico 14:53

53Pa nanjooylhajat ca nivashan ca nôc pa ajôclô mônlha yiey pa fach'ee pa yitsaat, pa nôque lhjunash yôfisch'e jayu pava chiyisnateshjop t'ajuya ti chiy'isiyan pa jpôyich.”