Search form

Levítico 15:30

30Vooy pa vatcasinô pa natcufaayshem pa ve'lha ti lhcufayjat'eshjop pa sasch'e, vooy peelh pa chiylhôneemsham. Nôque lhjunash pa t'acu'mem'e jayu pa vatcasinô yiey t'ajuyish na Lhcaanacle ca nivat'isiyanesh lhpa ôcjeclô ti vacla',