Search form

Levítico 19:25

25Vooy pa ve'lhanôjesh yincôôp isa'jop jayu avaatsheelh ca atujelh pava lhay. Nôque lhjunash pava aacjuy pa yaash jayu pava tô'lha. Ya lhech yivaatsha ya Lhcaanvacle a'Diosyishelh.