Search form

Levítico 21:17

17“Anfacleem ja Aarón nôqueesh shi' pa lhjunashch'e jayu, ca ya aj na jayu papi lhcles papi sasshi ti nichinvashanem jayu ca nôveshjop ja lhcufayjat yucuve na lh'Dios.