Search form

Levítico 21:20

20pa cupjôm, pa yicôcten'in, pan climshi pa lhtôsej, pan t'sôôôy pan tavomatacheysha'ne pa t'ôj, ja't'ajesha pava lhcônshiyis ti sasshi.