Search form

Levítico 21:9

9“Lhpa lhôse pa vatcasinô ca ninach'itajesh ti yichtasham'in pa yinvaclematanesh pa lhtata pa isjop jayu ca mônlhaa ca chinôp'ôlh.