Search form

Levítico 22:24

24Pa tanca lhecha ca isa'jop ca nôveshjop na Lhcaanvacle pava yaquisetes vo'matsham pava lhcônshiyis ja't'asha ti chinclanshi. Pa ya aj ca asnatshelh'in cavôque yiey na acootsjat'elh.