Search form

Levítico 24:23

23Lhechesh pa yasinôquiem pa Moisês papi Israel lhavos, vooy papi lhech pa yayjatshi pa vat'ichavat pan niysa' pa t'ônasha pa Dios, pa lhech yie' ti yiclôn ts'ivee ti yôôtjatesh'in pava utes. Pa yisnatesh papi Israel lhavos pan t'ônashem pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês.