Search form

Levítico 25:30

30Taj ti vooy nan lhjunash pa jpôyich ca nichinachajtaja pa ve'lha yincôôp pa mônlhaaesh jayu yinjot pan tcashaya shi' papi lhcles. Pa sasjop jayu ca chinvashan ti yamey pa nincôôp ti camamc'oya pa lhanfanash.