Search form

Levítico 26:2

2Ach'anelhey nava yinalhusesh ti chit'ichay, pa asclaneshelhshi na tsitsôt'ajesh is'ôcji lhtôvash: Ya lhech yivaatsha ya Lhcaanvacle.*xm*