Search form

Levítico 3:11

11Pa nanjooylhaesh ja vatcasinô ca ninapjunsham lhacôm'a yiey na itôvat'esh, jan lhjunash ti vatcufayjat'esh ti chituj ti chinapjunsham ti chiyôclôjesh na Lhcaanvacle.