Search form

Levítico 3:15

15pava napu' shanantiyôc, pa lhôtje pan yiesh shi' pan yiesh pa yitsavalhch'e t'aclô', shi' pa lhôtje yiesh pa t'acôjlhôc, pa nanclanesh'e jayu pava shanantiyôc.