Search form

Levítico 4:14

14vooy ca nitôôytajch'e pa lhsasch'e ti yisnatesh ts'ivee pa isjop jayu ca natcufa'yeshvatam pa ve'lha vôcô nich'a uj ti lhcufayjat'eshjop pa lhsasch'e. Pa nicha'jey t'ajuyish jayu na chiyuy'een na Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e,