Search form

Levítico 4:16

16Pa nanjooylheesh ja chiytsôôtjatshi ti vatcasinô'esh ca nichaaj pava napu' lhavoyey pa vôcô nich'a uj yiey na Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e,